Lediga lägenheter

Lediga lägenheterLediga lägenheter i Axvall

Axvall ligger mellan Skövde och Skara
Ledig trea 
81 kvm
Hyra 6 120kr/mån inkl. uppvärming, standardutbud tv, fiber.

Intresseanmälan

From 1/6 tar Ruwack Fastighetsförvaltning över våra fastigheter, vi hänvisar till deras hemsida 
www.ruwack.se

Till våra hyresgäster


Felanmälan och frågor gör ni på telefontid:

8-16 måndag - fredag.

0706 501 808 - Patrik

Övrig tid endast AKUTA ärenden

Frågor angående hyresavier, betalning och

liknande.

8-16 måndag - fredag

0706 83 1312 - Lollo


Det går även att maila/sms:a in era frågor.


INFORMATION OM BEHANDLING

AV PERSONUPPGIFTER  - GDPR


Vi behandlar personuppgifter när du söker

bostad, när du sedan blir kund hos oss och även

en tid efter att din tid som kund hos oss har

upphört. Din integritet är viktig för oss och vi

vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information

som kan kopplas till dig som person, till exempel

namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer

och e-postadresser.


NÄR DU INTRESSEANMÄLER DIG


Vi samlar  in och behandlar

dina personuppgifter för att administrera din

ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi

har ett berättigat intresse av att behandla dina

personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar i max 1 månad. Om du inte önskar stå kvar kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.


NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS


När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver

vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver

vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om

din anställning och hur du skött tidigare boenden

och hyresinbetalningar. Det innebär att vi

gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från

inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och

behandlar anställningsintyg, andra intyg och

uppgifter från referenspersoner du lämnar till

oss. Om du har en förvaltare eller god man

behöver vi behandla de uppgifterna. Om du

erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende

kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.


Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta

och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter

från inkassobolag och myndigheter som vi

samlat in för att godkänna dig som hyresgäst

sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet

hos oss på grund av att vi inte kan godta

dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara

dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.


UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET


När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal

behandlar vi dina personuppgifter för att kunna

fullgöra och administrera våra skyldigheter

som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet

behandlar vi till exempel dina

personuppgifter när vi skickar ut hyresavier

och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och närvi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina

personuppgifter mot offentliga register för att

säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade

personuppgifter kommer vi att hantera dina

uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter

för att kunna tillhandahålla våra tjänster och

service till dig.


Vi behandlar också dina personuppgifter när

det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt

anspråk. Det kan vi behöva göra om det till

exempel förekommer störningar i boendet, sena

eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i

lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina

personuppgifter till socialnämnden eller andra

berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde

för behandling av dina personuppgifter.

Det kan till exempel gälla en entreprenör som

ska reparera något i din lägenhet ett företag

som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag

eller ett företag.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter

när det följer av lag eller myndighetsbeslut.


Vi sparar dina personuppgifter under den tid

de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om

förvaltare eller god man raderar vi två år efter

åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.


NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter

om dig när du flyttat från din lägenhet men

vissa uppgifter måste vi spara i minst två år

därefter som till exempel hyresavtalet, beslut

från socialnämnd . Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilka

personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag.

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter

rättade. Du har också rätt att kräva att vi

begränsar vår behandling av dina personuppgifter

om du till exempel anser att de inte är

korrekta.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar

dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten,

Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen